Filip Mareš

Lepší Developer Experience s pomocí Nx

Tato přednáška se zaměřuje na využití výkonného open-source build systému Nx, navrženého pro dosažení lepší Developer Experience (DX) při vývoji softwaru. Nx nabízí širokou paletu nástrojů a technik, které umožňují zrychlit vývoj nových funkcionalit, zjednodušit spolupráci v týmu, optimalizovat výkon CI/CD procesů a udržovat vysokou kvalitu kódu.

Během přednášky budou představeny klíčové vlastnosti a možnosti, které Nx poskytuje. Účastníci se dozví, jak Nx usnadňuje správu závislostí, zavádí efektivní workflow pro monorepozitáře a umožňuje statickou analýzu kódu. Dále se dozví o podpoře Microfrontend architektury, udržitelnosti a škálovatelnosti projektů.

Přednáška je určena vývojářům, architektům softwaru a manažerům projektů, kteří hledají efektivní způsoby, jak zlepšit Developer Experience a dosáhnout vyšší produktivity při vývoji softwaru. Po jejím absolvování budou znát účastníci praktické praktické tipy a příklady pro úspěšné využití Nx ve svých projektech.