Karel Fučík

SUPERKODERS

Runtime validace pro Typescript pomocí io‑ts

K čemu je dobrá runtime validace typů a jak to souvisí s Typescriptem. Vysvětlení rozdílů mezi statickou typovou kontrolou a runtime validací. Ukázka knihovny io-ts pro runtimeovou typovou kontrolu a validaci typů v typescriptovém prostředí.