Kateřina N. Voláková

Container Queries vs. Media Queries

Tato přednáška se zaměřuje na porovnání dvou klíčových technologií v oblasti responzivního designu - Media Queries, které jsou již běžně známé a používané, a nového přístupu zvaného Container Queries. Více se ale zaměříme na nový koncept, kterým jsou Container Queries. Ukážeme, jak Container Queries poskytují flexibilní responzivní design. Představíme situace, ve kterých Container Queries mohou předčit Media Queries a nabídnout efektivnější a čistší řešení.

Cílem této přednášky je umožnit účastníkům lépe porozumět přínosům a omezením Media Queries a Container Queries.