Milan Holeš

Module Federation: Teória vs Prax

Vo svete frontend developmentu sa Module Federation (MF) objavil ako zaujímavý koncept, ktorý sľubuje revolúciu v spôsobe, akým vytvárame vzájomne prepojené webové aplikácie. Potenciál MF sa ukrýva v tom, ako zdieľať kód medzi aplikáciami, nezávislom deploymente, ale aj v spôsobe, akým sa spravujú jednotlivé závislosti. Avšak, ako to často pri sľubnej technológii býva, v praxi sa developer stretne s výzvami, na ktoré ho ani oficiálna dokumentácia nepripraví. Ide naozaj o revolúciu vo frontend architektúre alebo len o ďalší koncept s krátkou životnosťou? Čo má MF spoločné s Micro-Frontends? V prednáške preskúmame odpovede nielen na tieto otázky, ale pozrieme sa aj na reálne prípady použitia a výzvy, s ktorými sa developer môže počas vývoja stretnúť.