Vojtěch Lank

SSR React s Islands architecture v praxi

V BIANO jsme nový frontend naší e-commerce platformy postavili na konceptu SSR React a Islands Architecture. Tento inovativní přístup k vývoji webových aplikací nám umožňuje renderovat HTML stránky na serveru a následně velmi cíleně "hydratovat" dynamické části na straně klienta. Získáte všechny výhody plynoucí ze SSR a oproti hydrataci celé stránky dosáhnete menšího HTML, snížené velikosti JS a rychlejšího TTI. Dozvíte se jak architekturu používáme a jak nezávislé “islandy” komunikují pomocí signálů.